Functieomschrijving

PROJECTLEIDER DWCW NAAR DE TOEKOMST EN DE TRANSITIE (M/V/X)

Bedrijfsdetails

Het Gemeentebestuur van Vorst is op zoek naar een projectleider / DWCW / Naar de toekomst en de transitie (m/v/x) voor het departement Openbare Werken en Stedenbouw, dienst Heropleving van de Wijken, in het kader van het Duurzaam Wijkcontract Wiels aan de Zenne (DWCW).

Functie

OPDRACHT VAN DE DIENST HEROPLEVING VAN DE WIJKEN

De dienst Heropleving van de Wijken heeft als taak programma’s en projecten voor de heropleving van de wijken uit te denken en te coördineren en de uitvoering ervan op te volgen. Dit omvat projecten met het oog op de bouw, de inrichting en de renovatie van gebouwen en openbare ruimten, en de ondersteuning of het tot stand brengen van een socioculturele dynamiek in de wijken. Dit werk houdt ook het zoeken naar en beheren van subsidies op verschillende overheidsniveaus in (Europese, federale, gewestelijke, lokale subsidies, ...), om de wijken nieuw leven in te blazen, een nieuwe dynamiek te geven en een duurzame omgeving op te bouwen voor de burgers.

OPDRACHT

De projectleider / DWCW / Naar de toekomst en de transitie (m/v/x) is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en opstellen van beheersplannen voor de projecten van het wijkcontract Wiels aan de Zenne. Deze persoon faciliteert de overgang van concrete realisaties naar de toe-eigening ervan door beheerders, bewoners en hun integratie in het wijkleven. Dit omvat de coördinatie met de verschillende betrokkenen, de communicatie over de vordering en het onderhouden van de relaties met bewoners en verenigingen tijdens de werkzaamheden. De projectleider staat ook in voor de contacten met subsidiërende overheden en het doorgeven van informatie.

WIJKCONTRACT WIELS AAN DE ZENNE

Het wijkcontract Wiels aan de Zenne heeft binnen zijn perimeter een aantal projecten uitgewerkt die binnenkort van start gaan. Een overzicht van de voornaamste lopende projecten, zowel voor gebouwen als voor de openbare ruimte:

 • Project A.2: Studie en herinrichting van de kerkomgeving
 • Project A.3: Speelstraat
 • Project B.1: Nieuwe Centraliteit
 • Project B.2: Huis van Initiatieven
 • Project C.1b.2b: Skatepark – Rolsportplek
 • Project D.1.3: Betaalbare woningen
 • Project D.1.4: Betaalbare woningen – Kinderopvang – Lokale voorziening
 • Project D.2.1: Participatieve studie en werkzaamheden met het oog op begroening en ontharding
 • Project D.2.3: Agoraspace

Het overeenkomstige programma kan geraadpleegd worden op https://cqdw-dwcw.blogspot.com.

VERANTWOORDELIJKHEDEN

 • Gedetailleerde beheerplannen opstellen
  • Precieze en volledige beheerplannen ontwikkelen voor elk project.
  • Deze plannen ter goedkeuring voorleggen aan de bevoegde organen en opvolgen tot ze goedgekeurd zijn.
 • Relaties opbouwen met potentiële beheerders
  • Mogelijke beheerders (gemeentelijk of andere) zoeken en contacteren voor elk project.
  • Helpen bij het vinden van nieuwe beheerders indien nodig, door het opstellen en opvolgen van overheidsopdrachten.
 • Coördinatie en communicatie
  • Coördineren van inspanningen met verschillende beheerders om een soepele uitvoering van projecten te garanderen.
  • Regelmatig communiceren over de vordering van de projecten ten aanzien van de betrokken partijen en de burgers.
  • De communicatie over de werkzaamheden in goede banen leiden en indien nodig evenementen organiseren om de banden met burgers en verenigingen te onderhouden.
  • Evenementen organiseren die verband houden met het wijkcontract, zoals wijkcomités (WCo) of algemene vergaderingen (AV).
 • Informatieoverdracht
  • Contact onderhouden met de Directie Stadsvernieuwing (DS) en regelmatig verslag uitbrengen aan DS/Gewest.
  • De vereiste rapporten voorbereiden en indienen bij de subsidiërende overheden en andere betrokken instanties.
  • Rapporteren aan de hiërarchie over de vordering van dossiers en projecten

Profiel

Opleiding

 • Master

Ervaring

 • Relevante ervaring in projectbeheer en/of heropleving van de wijken

Technische competenties

 • Goede vaardigheden in projectbeheer
 • In staat om verschillende projecten tegelijkertijd te coördineren en te beheren, met aandacht voor details en deadlines
 • Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden
 • Goede interpersoonlijke vaardigheden, in staat om degelijke relaties op te bouwen en te onderhouden met beheerders, burgers en verenigingen
 • Goede kennis van het Vorstse verenigingsleven (of bereid zijn om die te verwerven)
 • Goede kennis van de werking van een gemeentebestuur (of bereid zijn om die te verwerven)
 • Goede kennis van de gewestelijke institutionele context (of bereid zijn om die te verwerven)
 • Goede kennis van de Brusselse sociale en stedenbouwkundige context (of bereid zijn om die te verwerven)
 • Goed aanpassingsvermogen en proactief: flexibel en oplossingsgericht
 • Basiskennis van de aankoopprocedures in de overheidssector (overheidsopdrachten van beperkte waarde)
 • Beheersing van informaticatoepassingen (Word, Excel, Outlook, platformen voor videoconferenties, ...)
 • Grondige kennis van de sociale media

Gedragscompetenties

 • Professioneel en integer handelen
 • Resultaatgericht zijn (zelfstandig en doeltreffend)
 • Samenwerken
 • Eigen werk structureren
 • Zich aanpassen
 • Communiceren
 • Kunnen luisteren
 • Een netwerk opbouwen

Taal

 • Perfecte beheersing van het Nederlands of het Frans en kennis van de andere taal (in het bezit zijn van een taalbrevet van Selor of bereid zijn dit te behalen)

Aanbod

 • Voltijds contract (36 u/week) voor bepaalde duur (tot en met 30/9/2025)
 • Verloning volgens de barema’s van het plaatselijk openbaar ambt (niveau A of B)
 • Mogelijkheid tot inachtneming van anciënniteit uit de privésector (max. 4 of 6 jaar) en uit de openbare sector (onbeperkt)
 • Tweetaligheidspremie op basis van Selor-attest
 • Terugbetaling (100 %) van de kosten voor openbaar vervoer – vakantiegeld – eindejaarstoelage – flexibel verlofsysteem – maaltijdcheques
 • Mogelijkheid tot het volgen van vormingen
 • Plaats van tewerkstelling: Brusselsesteenweg 112 – 1190 Vorst
 • Het uurrooster is aangepast aan de participatie van de bewoners en de gebruikers van de betrokken wijk. Af en toe zult u dus 's avonds en tijdens het weekend moeten werken.

De gemeente Vorst voert een beleid van diversiteit, non-discriminatie en gelijkheid van rechten. Wij garanderen voor alle kandidaten gelijkheid van behandeling en van toegang tot de selecties. De vaardigheden zijn doorslaggevend, ongeacht leeftijd, origine, handicap, gender of seksuele geaardheid.

In dit opzicht worden de beroepsbekwaamheidsbewijzen en getuigschriften ter erkenning van de vaardigheden, die vereist zijn voor het niveau en de functie die ingevuld moeten worden, verworven buiten het diploma, uitgereikt door Selor of elke andere bevoegde instantie, gelijkgesteld met het diploma of getuigschrift voor de niveaus D, C en B.

Indien u bovendien een voorziening nodig hebt, ongeacht uw handicap, in de selectiefase voor deze functie of in een latere fase, aarzel dan niet ons dat te melden.

 • Online op:wo 19 juni 2024
 • Solliciteer tot en met:do 15 augustus 2024
 • Locatie: Vorst

Administration communale de Forest - Gemeentehuis van Vorst

Rue du Curé2 - Pastoorsstraat 2
1190 Forest/Vorst
België

Interesse?

Voor meer informatie:
Bel LAURENCE LAMBERT
op het nummer: +32 2 348 17 12
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]