Functieomschrijving

TUINIERS (M/V/X)

Bedrijfsdetails

Het Gemeentebestuur van Vorst is op zoek naar een tuinier (m/v/x) bij de dienst Groene Ruimten (departement Openbare Werken).

Functie

Opdracht van het departement

Het departement Openbare Werken en Stedenbouw heeft als opdracht enerzijds de bouw, de renovatie en het onderhoud van de infrastructuren, zoals wegen, groene ruimten, ... en de gemeentegebouwen, en werkt anderzijds aan de stedelijke herwaardering. Het departement beheert ook de overheidsopdrachten in verband met de verschillende diensten van het departement Openbare Werken.

Opdracht van de dienst Groene Ruimten

De dienst Groene Ruimten heeft als opdracht mee in te staan voor de veiligheid en het welzijn van de gebruikers van de openbare ruimte door deze permanent te onderhouden, aan te leggen en te renoveren. De onderhoudswerkzaamheden hebben tot doel een gezonde, kwaliteitsvolle en veilige omgeving te bieden. Via zijn opdracht, en in het kader van het Klimaatplan van de gemeente, heeft de dienst Groene Ruimten zich tot doel gesteld de biodiversiteit te beschermen en te verbeteren.

Functiespecifieke opdrachten en taken

Als tuinier ben ik verantwoordelijk voor het algemeen onderhoud van de groene ruimten van het bestuur, zoals parken, pleinen, sportvelden, scholen, kinderdagverblijven, speelpleinen, ...

Elke dag help ik mee om van de gemeente een propere en aangename plaats te maken om te leven.

Taken van de tuinier

 • Kennis nemen van de planning en de gedurende de dag uit te voeren werkzaamheden
 • Dagelijks verslag uitbrengen over de uitgevoerde taken per sector
 • Gras maaien, struiken snoeien, bloemen planten, struikgewas verwijderen en bestaande beplanting onderhouden
 • Deelnemen aan het beheer en de ontwikkeling van de plaatselijke boomkwekerij
 • De grond voorbereiden, inzaaien en beplantingszones besproeien
 • Onkruidbeheer met gebruik van passende technieken
 • Het onkruid op trottoirs en boomspiegels met de hand of mechanisch wieden
 • Aandacht voor detail om aantrekkelijke groene ruimten te handhaven
 • De groene ruimten schoon en aantrekkelijk houden door afval te verwijderen
 • De netheid in de groene ruimten beheren
 • De veiligheidsvoorschriften volgen en individuele beschermingsmiddelen correct gebruiken
 • De werf en de omgeving beveiligen
 • Bomen op de openbare weg en in de groene ruimten snoeien en vellen
 • Zuivere sneden maken, d.w.z. die op natuurlijke wijze genezen.
 • Zieke of kwetsbare bomen vellen of verankeren op straat of in de groene ruimten.
 • Groenafval verhakselen
 • Houtsnippers plaatsen
 • Groenafval verwijderen
 • De werkplek opruimen en schoonmaken
 • De binnen- en buitenkant van de voertuigen onderhouden
 • Problemen of defecten aan het voertuig melden aan de sectorverantwoordelijke en aan de garage
 • Defecten aan het materiaal melden aan de hiërarchie
 • De werkplek en het materiaal voorbereiden
 • Het ter beschikking gestelde materiaal gebruiken, onderhouden en schoonmaken en ervoor zorgen dat dit goed werkt

De hiërarchie op de hoogte brengen van niet-conforme situaties

 • Sluikstorten melden zodat er een verslag van vaststelling kan worden opgemaakt
 • Onregelmatige en gevaarlijke situaties (illegaal afval op straat, gemorst chemisch afval, palen, takken, glasscherven, tags, ....) opmerken, melden en voorkomen

Profiel

Opleiding

 • Diploma lager secundair onderwijs en minstens 5 jaar ervaring in de groensector
 • OF diploma tuinbouw, tuinaannemer, beroep gerelateerd aan groenvoorzieningen

Andere vereisten

 • Kunnen fietsen: u verplaatst zich met de fiets
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B is verplicht
 • In het bezit zijn van een rijbewijs BE / C is een troef

Generieke gedragscompetenties

Professioneel en integer handelen

Ik heb voeling met openbare dienstverlening en leef de beginselen ervan na. Ik hou mij aan de normen van goede professionele praktijken.

 • Ik respecteer de regels, procedures, richtlijnen en beslissingen en ik pas ze loyaal toe.
 • Ik toon respect voor mijn oversten en voor de gevestigde hiërarchische structuur.

Resultaatgericht zijn

Ik ben energiek en vastberaden om mijn doelstellingen te bereiken en heb steeds oog voor kwaliteit.

 • Ik ontwikkel spontaan mijn efficiëntie en polyvalentie om betere resultaten te bereiken.
 • Ik kan zelfstandig handelen en spontaan een hele reeks taken uitvoeren, zonder continue supervisie.

Samenwerken

Ik werk samen met anderen om doelstellingen te bereiken. Ik deel de middelen en stel mij ondersteunend en solidair op.

 • Ik bied hulp wanneer dat nodig is.
 • Ik wissel informatie uit met collega’s (om hun mening te kennen of te luisteren naar hun voorstellen) met het oog op het bereiken van de vastgestelde doelstellingen.

communiceren

Ik breng een mondelinge boodschap zo over dat mijn gesprekspartner deze begrijpt in het Nederlands of Frans

 • Ik geef volledige en correcte informatie.
 • Ik geef duidelijke uitleg en/of richtlijnen.
 • Ik gebruik concrete woordenschat die specifiek is voor mijn functie.
 • Ik gebruik gepaste communicatietechnieken.

Zijn emoties beheersen

Ik reageer constructief op een probleemsituatie / verplichting / druk of een situatie die ik als zodanig ervaar, om mijn opdracht voort te zetten.

 • Ik blijf kalm.
 • Ik blijf geconcentreerd op mijn opdracht en mijn doelstellingen, zelfs in moeilijke emotionele situaties.

Technische competenties

 • Technieken en praktijk van gedifferentieerd beheer
 • Snoeitechnieken
 • Lezen van plannen
 • Grondwerktechnieken
 • Technische beperkingen, esthetische vormgeving en creativiteit op elkaar kunnen afstemmen
 • Lezen van technische documenten
 • Kennis van de specifieke uitrustingen, apparaten en werktuigen die eigen zijn aan de functie en hun gebruik
 • Ergonomische technieken en technieken voor het hanteren van lasten
 • Zeer goede kennis en gebruik van gereedschap en machines
 • Zeer goede kennis van planten en hun behoeften
 • Kennis van plantenziektes, parasieten, adventieve planten en behandelingen
 • Behendig zijn met een kettingzaag is een troef
 • Kennis van de groene ruimten in Vorst is een pluspunt
 • U heeft aandacht voor biodiversiteit
 • Nieuwsgierigheid en interesse in het ecologisch beheer van de groene ruimten
 • U kunt duidelijk en gestructureerd communiceren en heeft geen moeite met het lezen en opstellen van berichten in het Nederlands of Frans

Fysieke vaardigheden

 • Goede fysieke conditie en in staat om buiten te werken in verschillende weersomstandigheden

Taal

Perfecte beheersing van het Nederlands of het Frans en kennis van de andere taal (in het bezit zijn van een taalbrevet van Selor of bereid zijn dit te behalen)

Aanbod

Ons aanbod:

 • Contract van onbepaalde duur (36u/week) - onmiddellijke indiensttreding;
 • Variabel uurrooster van maandag tot zaterdag;
 • Salaris conform de gemeentelijke barema’s (niveau D – Arbeider)
 • Inachtneming van de anciënniteit uit de overheidssector en uit de privésector;
 • Aangename werkomgeving;
 • Eindejaarstoelage;
 • Maaltijdcheques;
 • Gratis MIVB-abonnement;
 • Terugbetaling van de andere kosten voor openbaar vervoer aan 80%;
 • Talrijke opleidingsmogelijkheden;
 • Diverse voordelen in het kader van de sociale dienst van het personeel (tussenkomst hospitalisatieverzekering, ...).

 • Online op:di 25 juni 2024
 • Solliciteer tot en met:wo 17 juli 2024
 • Locatie: Het Gemeentebestuur van Vorst

Administration communale de Forest - Gemeentehuis van Vorst

Rue du Curé2 - Pastoorsstraat 2
1190 Forest/Vorst
België

Interesse?

Voor meer informatie:
Bel / ESPACESVERTS
op het nummer: 02 348 17 89
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]