Functieomschrijving

Verantwoordelijke (m/v/x) voor de dienst Kinderopvang

Bedrijfsdetails

De gemeente Vorst is op zoek naar een : Verantwoordelijke (m/v/x) voor de dienst Kinderopvang

Functie

Opdracht van de dienst Kinderopvang

De opdracht van de dienst Kinderopvang is de goede werking van de 9 opvangplaatsen en de thuisopvangdienst voor zieke kinderen ondersteunen, begeleiden en controleren. De dienst begeleidt, informeert en stuurt het publiek op het vlak van de opvang en verzorging van kinderen van 0 tot 3 jaar, in nauwe samenwerking met de Office de la Naissance et de l'Enfance en de directies van de kinderdagverblijven.

Het belangrijkste doel is om te zorgen voor degelijke opvang in de kinderdagverblijven, zodat kinderen kunnen samenleven in een omgeving die speciaal voor hen is ingericht en in handen is van professionals die zich bekommeren om het welzijn en de ontplooiing van het kind, en die gezinnen steun en een luisterend oor bieden.

Inhoud van de functie

Als verantwoordelijke van de dienst Kinderopvang ben ik belast met de uitvoering van de beleids- en strategische doelstellingen van de gemeente op het vlak van kinderopvang. Ik ben verantwoordelijk voor de resultaten en prestaties van de dienst, waarbij ik de geldende normen en regelgeving nauwgezet naleef en het kind centraal stel in alles wat ik doe. Deze functie omvat de dagelijkse leiding van de dienst en de supervisie van specifieke projecten die gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening. Ik geef ook leiding aan de teams, moedig hun persoonlijke en professionele ontwikkeling aan en zorg voor een prettige werkomgeving waarin samenwerking centraal staat. Daarnaast is het essentieel om te zorgen voor een strikt beheer van de financiële en administratieve middelen, in overeenstemming met de regels en budgetten van de gemeente.

Taken en verantwoordelijkheden

Dagelijkse leiding van de dienst

 • De algemene visie van de dienst uitwerken.
 • In overleg met de actoren op het terrein en met de overheid de nodige beslissingen nemen en eventueel arbitreren.
 • De begroting opstellen en beheren, in samenwerking met de medewerkers en de diensten.
 • De dossiers beheren die worden voorgelegd aan het Schepencollege en de Gemeenteraad.
 • Samenwerkingsverbanden en netwerken opzetten en implementeren om de kinderopvang te verbeteren.
 • De wetgeving met betrekking tot de dienst (ONE-FWB) toepassen en nauw samenwerken met de coördinatie van de ONE.
 • Een gemeenschappelijke cultuur voor alle kinderdagverblijven ontwikkelen.

De omgeving, prestaties en ontwikkeling van werknemers beheren

 • Opstellen van een personeelskadaster, definiëren en prioriteren van doelstellingen voor elk personeelslid.
 • Opvolgen van contractwijzigingen (loopbaanonderbreking, verwijdering, ontslag, ...), beoordelen van de behoefte aan vervanging, aanwerving en interne mobiliteit, waarbij de naleving van de minimumnormen en de continuïteit van de dienstverlening worden gewaarborgd.
 • Omgaan met potentiële conflictsituaties en oplossingsgericht werken.
 • Prestatie-instrumenten en -indicatoren monitoren, bevorderen en ontwikkelen.
 • Ondersteunen van de directies en informeren van de overheid in geval van slecht functioneren van het personeel.
 • Informeren en motiveren van het team, ondersteuning bieden en fungeren als contactpersoon voor de rechtstreekse medewerkers.
 • In nauwe samenwerking met de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPB) en de dienst Werken de behoeften en prioriteiten inzake werkzaamheden binnen de infrastructuren vaststellen en een beleid ontwikkelen dat gebaseerd is op welzijn op het werk.

Projectbeheer

 • Projecten uitvoeren op basis van de behoeften op het terrein, om een bron van voorstellen te zijn.
 • Projecten ontwikkelen die gemeenschappelijk zijn voor alle voorzieningen.
 • Samen met andere diensten/departementen bijdragen aan de uitvoering van transversale projecten binnen de gemeente.
 • De politieke autoriteiten regelmatig informeren over de voortgang van de projecten.

Budgettair en financieel beheer

 • Het voorlopige budget bepalen en opstellen op basis van de behoeften van de verschillende voorzieningen.
 • Prioriteit geven aan aankopen en behoeften op het gebied van veiligheid, hygiëne en pedagogie.
 • Controleren en opvolgen van de uitgaven en inkomsten (ONE-subsidies) van de voorzieningen.
 • Dossiers samenstellen en opvolgen met de subsidiërende overheid.

Profiel

Opleiding

U bent houder van een masterdiploma in een domein gerelateerd aan de functie en hebt ten minste drie jaar relevante werkervaring in teammanagement of in zaken die verband houden met kinderopvang.

U bent vertrouwd met de werking van een gemeentebestuur en de specifieke bepalingen voor het beheer van gemeentepersoneel.

Technische competenties

Regelgeving en wetgeving

Methodologieën / Interne procedures

 • Kunnen werken met inachtneming van het wettelijke kader en de deontologie van de functie.
 • Interne werkprocedures toepassen.
 • Kennis hebben van de opvangovereenkomst voor de gemeentelijke kinderdagverblijven van Vorst en het gemeenschappelijke pedagogische project, en ervoor zorgen dat deze door de directies worden toegepast.

Technische vaardigheden:

 • De technieken voor teammanagement beheersen
 • Vermogen tot analyse en synthese, over goede communicatietechnieken beschikken
 • Een budget en projecten beheren
 • Instrumenten voor planning en opvolging gebruiken en delen
 • conflicten beheren, oplossingsgericht werken
 • Vergaderingen kunnen modereren en leiden
 • Een complexe, technische en specifieke boodschap begrijpen en overbrengen
 • Een presentatie geven
 • Spreken voor een publiek
 • Kennis van de gemeentelijke en institutionele context
 • Uitstekende spelling en grammatica en goede redactionele vaardigheden
 • Beheersing van noodzakelijke bureauticatools (Word, Excel, Powerpoint, Outlook, ...) en specifieke software (BeKid, Pro.One).

Generieke competenties

 • Professioneel en integer handelen : Ik heb voeling met openbare dienstverlening en leef de beginselen ervan na. Ik hou mij aan de normen van goede professionele praktijken. Ik zie erop toe dat het algemene belang primeert op persoonlijke belangen.
  • Ik respecteer de regels, procedures, richtlijnen en beslissingen en ik pas ze loyaal toe
  • Ik toon respect voor mijn oversten en voor de gevestigde hiërarchische structuur
  • Ik respecteer de vertrouwelijkheidregels en ik leef de wetgeving op de privacy na
  • Ik behandel mensen rechtvaardig, met respect en hoffelijk
 • Resultaatgericht zijn : Ik ben energiek en vastberaden om mijn doelstellingen te bereiken en heb steeds oog voor kwaliteit.
  • Ik ontwikkel spontaan mijn efficiëntie en polyvalentie om betere resultaten te bereiken
  • Ik kan zelfstandig handelen en spontaan een hele reeks taken uitvoeren, zonder continue supervisie
  • Ik grijp snel en spontaan in bij een crisissituatie
 • Samenwerken : Ik werk samen met anderen om doelstellingen te bereiken. Ik deel de middelen en stel mij ondersteunend en solidair op.
  • Ik bied hulp wanneer dat nodig is
  • Ik wissel informatie uit met collega’s (om hun mening te kennen of te luisteren naar hun voorstellen) met het oog op het bereiken van de vastgestelde doelstellingen
  • Ik bezorg relevante en direct toepasbare informatie aan de betrokkenen

Taal

Perfecte beheersing van het Nederlands of het Frans en kennis van de andere taal (in het bezit zijn van een taalbrevet van Selor of bereid zijn dit te behalen)

Aanbod

 • Voltijds contract van onbepaalde duur (36u/week)
 • Verloning volgens de barema’s van het plaatselijk openbaar ambt (barema A4)
 • Mogelijkheid tot inachtneming van de anciënniteit uit de privésector (max. 4 jaar) en uit de openbare sector (zonder beperking)
 • Tweetaligheidspremie op basis van Selor-attest
 • Terugbetaling (100 %) van de kosten voor openbaar vervoer – fietsvergoeding – vakantiegeld – eindejaarstoelage – flexibel verlofsysteem – maaltijdcheques
 • Mogelijkheid tot het volgen van opleidingen
 • Mogelijkheid tot telewerk

De gemeente Vorst voert een beleid van diversiteit, non-discriminatie en gelijkheid van rechten. Wij garanderen voor alle kandidaten gelijkheid van behandeling en van toegang tot de selecties. De vaardigheden zijn doorslaggevend, ongeacht leeftijd, origine, handicap, gender of seksuele geaardheid.

In dit opzicht worden de beroepsbekwaamheidsbewijzen en getuigschriften ter erkenning van de vaardigheden, die vereist zijn voor het niveau en de functie die ingevuld moeten worden, verworven buiten het diploma, uitgereikt door Selor of elke andere bevoegde instantie, gelijkgesteld met het diploma of getuigschrift voor de niveaus D, C en B.

Indien u bovendien een voorziening nodig hebt, ongeacht uw handicap, in de selectiefase voor deze functie of in een latere fase, aarzel dan niet ons dat te melden.

 • Online op:ma 1 juli 2024
 • Solliciteer tot en met:wo 31 juli 2024
 • Locatie: Vorst

Administration communale de Forest - Gemeentehuis van Vorst

Rue du Curé2 - Pastoorsstraat 2
1190 Forest/Vorst
België

Interesse?

Voor meer informatie:
Bel HILDE DE VISSCHER
op het nummer: 02 370 22 07  
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]