Functieomschrijving

Kinderbegeleid

Bedrijfsdetails

De administratie van de Gemeente Vorst is op zoek naar een kinderbegeleid (st) er voor- en naschoolse opvang (M/V/X) voor het Departement Educatie, cultuur en sport - Dienst Nederlandstalig onderwijs.

Functie

Het uitbouwen en verzekeren van een kwaliteitsvolle dienstverlening (onderwijs, cultuur en sport) aan de bewoners en gebruikers van de nutsinfrastructuren die door het departement worden geëxploiteerd, met name de gemeentescholen, bibliotheken, sportinfrastructuren en cultuur.

Opdracht van de Dienst Nederlandstalig onderwijs

Deze dienst moet een kwaliteitsvol en toegankelijk Nederlandstalig onderwijs uitbouwen en garanderen, met name op twee sites: GBS De Puzzel en GBS De Wereldbrug.

Uw opdracht

Binnen het werkkader van de school bent u als kinderbegeleid (st) er voor- en naschoolse opvang (M/V/X) de link tussen de ouders en het schoolteam. U stimuleert de psychopedagogische ontwikkeling van het kind. U staat in voor het toezicht over en de omkadering van de kinderen en waakt over hun veiligheid en welzijn.

Taken

Kinderen begeleiden in hun ontwikkeling

 • Observatie van het kind, herkenning van zijn behoeften, verworvenheden en ontwikkelingsritme
 • Het kind begeleiden naar autonomie
 • Eventuele vastgestelde problemen doorgeven aan de bevoegde personen Opvang en omkadering van de kinderen
 • De opvang van kinderen en families verzekeren
 • Kinderen begeleiden tijdens uitstappen
 • Zorgen voor omkadering tijdens middagdutjes, pauzes en studie
 • Verantwoordelijkheid nemen over kinderen tijdens de afwezigheid van de leerkracht
 • Helpen tijdens en toezicht houden bij de maaltijden
 • Opruimen van de gebruikte en te gebruiken ruimtes
 • Bedenken en uitvoeren van culturele, sportieve, pedagogische sociale en spelactiviteiten
 • Beheren van het animatiemateriaal
 • Evaluatie van de activiteiten, in samenwerking met de andere teamleden
 • Toebrengen van eerste hulp bij noodgevallen
 • Bijhouden administratieve documenten
 • Het registreren van de kinderen die in de naschoolse opvang blijven U bent de contactpersoon tussen families en de beroepskrachten
 • Samenwerken met de families
 • Samenwerken met alle andere betrokkenen
 • Deelnemen aan de ontwikkeling en evolutie van het schoolproject
 • Actief deelnemen aan vergaderingen
 • Actief deelnemen aan opleidingen en de verzamelde informatie delen
 • Respect hebben voor de uit te voeren projecten en regels

Profiel

Opleiding

U behaalde een diploma hoger (beroeps)onderwijs, secundair (volwassen)onderwijs, een getuigschrift “Kinderbegeleider buitenschoolse opvang” verkregen via Syntra, Actiris, VDAB of een andere erkende instelling.

Bezit van een EHBO-getuigschrift is een troef.

Competenties

 • Uitstekende beheersing van het Nederlands
 • Goed voorkomen
 • Goede fysieke conditie
 • Regelgeving in verband met kinderopvang
 • Regels in verband met hygiëne, netheid en veiligheidsvoorschriften
 • Animatietechnieken, technieken in verband met kinderopvang en onthaal, conflictbeheersing en EHBO
 • Kennis van de ontwikkeling van kinderen
 • Communicatietechnieken en actieve
 • Luisterbereidheid
 • Kennis van het schoolproject

Houding

 • Integer en professioneel handelen
 • Resultaatgericht
 • Kunnen samenwerken
 • Stressbestendig
 • Grote verantwoordelijkheidszin
 • Flexibel zijn inzake dienstregeling
 • In team kunnen samenwerken
 • Groot aanpassingsvermogen

Extra

Een uittreksel van het strafregister model 596.2 moet worden bezorgd voor indiensttreding. Het arbeidsreglement voorziet dat er geen religieuze, politieke of filosofische symbolen mogen worden gedragen bij het uitoefenen van deze functie.

Taal

Perfecte beheersing van het Nederlands.

Aanbod

 • Deeltijds contract (18u/week) van bepaalde duur vanaf 26/08/2024 tot en met 31/08/2025, met mogelijke evolutie naar een deeltijds contract (18u/week) van onbepaalde duur vanaf 01/09/2025.
 • Vergoeding volgens het barema van openbare functies (niveau E/D)
 • Anciënniteit gepresteerd in de publieke sector wordt volledig overgenomen, in de privésector beperkt tot maximum 6 jaar
 • Tweetaligheidspremie na het behalen van het SELOR-getuigschrift Maaltijdcheques
 • Terugbetaling (100 %) van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer vakantiegeld - eindejaarspremie
 • Verlofregeling: vakantie in verhouding tot de werktijd (minstens 13 dagen jaarlijkse vakantie maar kan variëren al naargelang professionele voorgeschiedenis, minstens 4 dagen compensatieverlof), recuperatie overuren aan minstens 100%

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De gemeente Vorst voert een beleid van diversiteit, non-discriminatie en gelijkheid van rechten. Wij garanderen voor alle kandidaten gelijkheid van behandeling en van toegang tot de selecties. De vaardigheden zijn doorslaggevend, ongeacht leeftijd, origine, handicap, gender of seksuele geaardheid.

In dit opzicht worden de beroepsbekwaamheidsbewijzen en getuigschriften ter erkenning van de vaardigheden, die vereist zijn voor het niveau en de functie die ingevuld moeten worden, verworven buiten het diploma, uitgereikt door Selor of elke andere bevoegde instantie, gelijkgesteld met het diploma of getuigschrift voor de niveaus D, C en B.

Indien u bovendien een voorziening nodig hebt, ongeacht uw handicap, in de selectiefase voor deze functie of in een latere fase, aarzel dan niet ons dat te melden.

 • Online op:vr 5 juli 2024
 • Solliciteer tot en met:zo 4 augustus 2024
 • Locatie: Vorst

Administration communale de Forest - Gemeentehuis van Vorst

Rue du Curé2 - Pastoorsstraat 2
1190 Forest/Vorst
België

Interesse?

Voor meer informatie:
Bel MÉLANIE SIARKOU
op het nummer: 023481752
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]