Functieomschrijving

VERANTWOORDELIJKE PROJECTEN DUURZAME MOBILITEIT

Bedrijfsdetails

Het Gemeentebestuur van Vorst is op zoek naar een verantwoordelijke voor projecten rond duurzame mobiliteit (m/v/x) bij de dienst Mobiliteit van het departement Openbare Werken.

Functie

Opdrachten van het departement

Het departement Openbare Werken en Stedenbouw heeft als opdracht enerzijds de bouw, de renovatie en het onderhoud van de infrastructuren, zoals wegen, groene ruimten, ... en de gemeentegebouwen, en werkt anderzijds aan de stedelijke herwaardering. Het departement beheert ook de overheidsopdrachten in verband met de verschillende diensten van het departement Openbare Werken.

Opdrachten van de dienst Mobiliteit

Algemeen:

 1. Specifieke projecten in verband met mobiliteit uitvoeren
 2. Planning, uitvoering en samenhang tussen de verschillende plannen (Gemeentelijk Mobiliteitsplan, Voetganger, Fiets, Openbaar vervoer, Auto, Aanleg van wegen)
 3. Samenwerken met de verschillende technische diensten (mobiliteit, wegenis, water, wijkcontract) voor de coherente uitvoering van het Gemeentelijk Mobiliteitsplan
 4. Beheren en uitvoeren van het Bedrijfsvervoerplan
 5. Ontwikkelen van het luik “Sensibilisering rond duurzame mobiliteit”
  1. Intern: via het Bedrijfsvervoerplan
  2. Extern: via georganiseerde evenementen (Vollenbike, week van de mobiliteit, Be Bright Use a Light, fietscursussen, nieuwe initiatieven)

Specifieke opdrachten en taken van de functie

 1. U voert de sensibiliseringsprojecten uit om te voet te gaan of te fietsen op het grondgebied van Vorst (gericht op burgers en scholen in Vorst)
 2. U ontwikkelt en implementeert het infrastructuurluik van het fietsbeleid in Vorst zoals bepaald in het Gemeentelijk Mobiliteitsplan en in het fietsplan
 3. U werkt rond de hefbomen die nodig zijn voor de modal shift (bv. fietsparkeerbeleid, autobeleid, autodelen, ...).

Voornaamste taken

 • U staat in voor de organisatie en de coördinatie van alle sensibiliseringsprojecten (evenementen) ter bevordering van te voet gaan en fietsen als belangrijkste vervoerwijze (dit impliceert dat u soms 's ochtends, 's avonds of in het weekend werkt).
 • U werkt mee aan de uitvoering van gemeentelijke projecten in verband met het Gemeentelijk Mobiliteitsplan.
 • U ontwikkelt en implementeert de aspecten met betrekking tot de uitwerking van het fietsbeleid die voorzien zijn in het Gemeentelijk Mobiliteitsplan en in het fietsplan.
 • U biedt ondersteuning aan de scholen in het kader van het Schoolvervoerplan en fungeert als schakel tussen de scholen en het gemeentebestuur.
 • U identificeert en werkt rond de hefbomen die nodig zijn om de modal shift aan te moedigen, met behulp van de verschillende plannen en strategieën die beschikbaar zijn op gewestelijk en gemeentelijk vlak (fietsparkeerplan, actieplan autodelen, parkeerplan, ...).
 • U beheert de dossiers die in de Mobiliteitscommissie worden behandeld en staat in voor de follow-up.
 • U creëert en coördineert de Gemeentelijke commissie “actieve modi”.
 • U levert een bijdrage aan de Gemeentelijke Mobiliteitscommissie en biedt ondersteuning bij de follow-up van de dossiers die door deze instantie behandeld worden.
 • U werkt de cartografische en reglementaire gegevens i.v.m. mobiliteit bij.
 • U werkt mee aan de opstelling van artikels en teksten voor gemeentelijke publicaties.
 • U ondersteunt de aflevering van doorgangsbewijzen voor de ‘Autoloze Zondag’.

Profiel

Opleiding

 • U beschikt over een bachelordiploma of gelijkwaardig, bij voorkeur in een vakgebied dat verband houdt met de functie (mobiliteit, milieubeheer, geografie, stedenbouw, ...)
 • De opleiding mobiliteitsadviseur gevolgd hebben is een troef

Ervaring

Een ervaring van minstens één jaar in projectbeheer is verplicht.

Technische competenties

 • U heeft een zekere interesse voor de ontwikkeling van actieve verplaatsingswijzen
 • Vaardigheid om informatie intern en extern te zoeken en te analyseren, kennis van informatiebronnen met betrekking tot de inrichting van de openbare ruimte
 • Een vergadering modereren en leiden
 • Elementaire kennis van de wetgeving inzake mobiliteit in Brussel en in Vorst (GMP, Good Move, gewestelijke vademecums, …)
 • Elementaire kennis van de reglementaire aspecten van het verkeersreglement en de code van de wegbeheerder
 • Zeer goede kennis van de standaardtools van Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) en Outlook
 • Uitstekende beheersing van de technieken in verband met projectbeheer
 • In staat zijn plannen te lezen en interpreteren
 • Zelfstandig kunnen werken en transversaal kunnen samenwerken
 • Uitstekende mondelinge communicatievaardigheden: in staat zijn technische inhoud uiteen te zetten voor alle doelgroepen, voor een publiek kunnen spreken
 • Uitstekende schriftelijke communicatievaardigheden: opstellen van brieven, nota's en verslagen
 • Perfecte mondelinge en schriftelijke beheersing van het Frans
 • Actieve kennis van mondeling en schriftelijk Nederlands

Gedragscompetenties

 • Organisatie- en planningsvaardigheden
 • Professioneel en integer handelen
 • Resultaatgericht zijn
 • Samenwerken & een netwerk van partners opbouwen/versterken
 • Zich aanpassen
 • Zelfstandig werken
 • Blijk geven van proactiviteit
 • Prioriteiten kunnen stellen
 • Zijn emoties kunnen beheersen

Andere competenties

 • Zich met de fiets kunnen verplaatsen
 • Rijbewijs “B”

Taal

Perfecte beheersing van het Nederlands of het Frans en kennis van de andere taal (in het bezit zijn van een taalbrevet van Selor of bereid zijn dit te behalen).

Aanbod

 • Contract van onbepaalde duur (36u/week)
 • Verloning volgens de barema’s van het plaatselijk openbaar ambt (niveau B)
 • Mogelijkheid tot inachtneming van de anciënniteit uit de privésector (max. 4 jaar) en uit de openbare sector (zonder beperking)
 • Taalpremie op basis van Selor-attest
 • Terugbetaling (100 %) van de kosten voor openbaar vervoer – vakantiegeld – eindejaarstoelage – flexibel verlofsysteem
 • Mogelijkheid tot het volgen van vormingen
 • Mogelijkheid tot telewerk
 • Gewogen recuperatie bij prestaties buiten de normale werktijden
 • Plaats van tewerkstelling: Brusselsesteenweg 112 te 1190 Vorst

 • Online op:wo 15 november 2023
 • Solliciteer tot en met:do 7 december 2023
 • Locatie: Vorst

Administration communale de Forest - Gemeentehuis van Vorst

Rue du Curé2 - Pastoorsstraat 2
1190 Forest/Vorst
België

Interesse?

Voor meer informatie:
Bel SARAH GREGOIRE
op het nummer: 02/370.26.33
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]