Functieomschrijving

LOKETMEDEWERKER

Bedrijfsdetails

De gemeente Vorst zoekt een administratief assistent(e) – loketmedewerker (m/v/x) voor het departement Burgerzaken.

Functie

Opdracht van de diensten Burgerzaken

De diensten Burgerzaken hebben als opdracht de burgers te onthalen en hun aanvragen te behandelen, waarbij ze tegelijkertijd bijdragen aan de permanente verbetering van het imago van de gemeente en instaan voor een kwaliteitsvolle dienstverlening.

 • De dienst Bevolking bereidt verschillende administratieve documenten voor, zoals gezinssamenstelling, paspoorten, rijbewijzen ..., levert deze af aan de burger en houdt de daarmee verband houdende registers bij.
 • De dienst Burgerlijke Stand stelt geboorte-, erkennings-, huwelijks-, scheidings-, overlijdensakten ... op en levert afschriften en uittreksels van deze akten af. Hij is tevens belast met het organiseren van huwelijksvieringen en begrafenissen.
 • De dienst Vreemdelingen bereidt de administratieve documenten voor vreemdelingen voor, levert ze aan hen af, beheert hun verblijfsdossiers en houdt de daarmee verband houdende registers bij.
 • De dienst Sociale Zaken begeleidt burgers en onderzoekt hun hulpaanvragen en geeft ze door, in het bijzonder op het vlak van gezondheid, pensioen en handicap. Hij maakt verschillende administratieve documenten klaar en levert deze af aan de burgers, beheert de dossiers en houdt de daarmee verband houdende registers bij.

OPDRACHT EN VOORNAAMSTE TAKEN
MISSIE

Als loketbeambte (m/v/x) ben ik het aanspreekpunt van de burgers, ik verschaf informatie, verwijs door en verricht administratieve taken. Ik vertegenwoordig het gemeentebestuur en zorg daarbij voor een goed imago en een kwaliteitsvolle dienstverlening.

ACTIVITEITEN
 • Instaan voor het onthaal van de burgers
 • Hun vragen verduidelijken
 • Burgers informeren en oriënteren
 • Zorgen voor de telefonische permanentie
 • Administratieve zaken afhandelen aan het loket, telefonisch en elektronisch
 • De gegevens op ontvangen documenten verifiëren
 • De echtheid en geldigheid van documenten controleren
 • Het verloop van procedures uitleggen
 • Documenten afleveren
 • Instaan voor de opvolging van dossiers in naleving van de voorgeschreven termijnen
 • Dossiers klasseren en archiveren
 • De eigen kennis inzake wetgeving en regelgeving actualiseren

Profiel

Opleidingen

U beschikt over een getuigschrift hoger secundair onderwijs (GHSO) of gelijkgesteld onderwijs

Gedragscompetenties
 • U handelt met integriteit en professionalisme
 • U bent resultaatgericht
 • U kunt samenwerken
 • U geeft blijk van een goede beheersing van emoties
 • U heeft een uitstekend gevoel voor communicatie
 • U kunt zich aanpassen
 • U kunt uw werk structureren
 • U kunt analyseren
Technische vaardigheden
 • U bent op de hoogte van de wetgeving in uw bevoegdheidsdomein
 • U beschikt over vaardigheden op het vlak van onthaal, communicatie, argumentatie, assertiviteit en agressiebeheer
 • U bent klantvriendelijk
 • U beheerst de informaticatools (Word, Access, Outlook, ...)
 • U bent bereid andere programma’s (Saphir, ...) te gebruiken
 • Kennis van de andere landstaal is een troef
 • U hebt een uitstekend gevoel voor zowel mondelinge als schriftelijke communicatie: u kunt teksten opstellen, nota nemen van een mondelinge boodschap, een gesprek transcriberen en u beheerst de spellings- en grammaticaregels
 • U bent in staat het woord te nemen voor een publiek en een boodschap over te brengen

Taal

Perfecte beheersing van het Nederlands of het Frans en kennis van de andere taal (in het bezit zijn van een taalbrevet van Selor of bereid zijn dit te behalen).

Aanbod

 • Aanwerving gewenst zo snel mogelijk
 • Voltijds contract van onbepaalde duur
 • Verloning volgens de barema’s van het plaatselijk openbaar ambt (niveau C)
 • Mogelijkheid tot inachtneming van de anciënniteit uit de privésector (max. 6 jaar) en uit de openbare sector (zonder beperking)
 • Tweetaligheidspremie op basis van Selor-attest
 • Terugbetaling (100 %) van de kosten voor openbaar vervoer – vakantiegeld – eindejaarstoelage – flexibel verlofsysteem – maaltijdcheques
 • Mogelijkheid tot het volgen van vormingen
 • Plaats van tewerkstelling: Schaatsstraat 30 in 1190 Vorst en in de Abdij van Vorst voor de huwelijksvieringen

 • Online op:ma 20 november 2023
 • Solliciteer tot en met:vr 8 december 2023
 • Locatie: Vorst

Administration communale de Forest - Gemeentehuis van Vorst

Rue du Curé2 - Pastoorsstraat 2
1190 Forest/Vorst
België

Interesse?

Voor meer informatie:
Bel MICHAEL JOSLET
op het nummer: 023702215
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]